Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
141 2019 Uchwała Uchwała nr 203/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim Pani mgr Katarzyny Moraws... 2019-04-26
140 2019 Uchwała Uchwała nr 202/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 26 kwietnia 2019 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego Pani mgr Katarzyny Morawskiej oraz wyznaczeniu promotora 2019-04-26
139 2019 Uchwała Uchwała nr 201/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 26 kwietnia 2019 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego Pani mgr Aleksandry Śliwoskiej oraz wyznaczeniu promotora 2019-04-26
138 2019 Uchwała Uchwała nr 200/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 26 kwietnia 2019 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego Pani mgr Katarzyny Siemienkiewicz oraz wyznaczeniu promotora 2019-04-26
137 2019 Uchwała Uchwała nr 199/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 26 kwietnia 2019 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego Pani mgr Darii Zawadzkiej oraz wyznaczeniu promotora 2019-04-26
136 2019 Uchwała Uchwała nr 198/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 26 kwietnia 2019 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego Pani mgr Agaty Tarnackiej oraz wyznaczeniu promotora 2019-04-26
135 2019 Uchwała Uchwała nr 197/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 26 kwietnia 2019 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego Pana mgr. Marka Brzeskiego oraz wyznaczeniu promotora 2019-04-26
134 2019 Uchwała Uchwała nr 196/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 26 kwietnia 2019 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego Pana mgr. Jacka Kołoty oraz wyznaczeniu promotora 2019-04-26
133 2019 Uchwała Uchwała nr 195/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim Pani mgr Katarzyny Guzows... 2019-04-26
132 2019 Uchwała Uchwała nr 194/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 26 kwietnia 2019 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego Pani mgr Katarzyny Guzowskiej-Lombary oraz wyznaczeniu promo... 2019-04-26