Monitor WNP

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
12 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 40/2022/2023 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 18.01.2023 r. w sprawie odwołania z funkcji promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Mróz 2023-01-18
11 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 39/2022/2023 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 18.01.2023 r. w sprawie powołania promotora pomocniczego w rozprawie doktorskiej Pana mgr Tomasza Chwastka 2023-01-18
10 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 38/2022/2023 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 18.01.2023 r. w sprawie powołania promotora w rozprawie doktorskiej Pana mgr Tomasza Chwastka 2023-01-18
9 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 37/2022/2023 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 18.01.2023 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej Pana mgr To... 2023-01-18
8 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 36/2022/2023 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 18.01.2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadze... 2023-01-18
7 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 35/2022/2023 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 18.01.2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadze... 2023-01-18
6 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 34/2022/2023 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 18.01.2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadze... 2023-01-18
5 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 33/2022/2023 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 18.01.2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki ks. mgr Jerzemu Daneckiemu 2023-01-18
4 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 32/2022/2023 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 18.01.2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki mgr Monice Mydłowskiej-... 2023-01-18
3 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 31/2022/2023 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 18.01.2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki mgr Annie Sarbiewskiej 2023-01-18