Monitor WNP

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
33 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 46/2022/2023 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 29.03.2023 r. o zmianie zasad wszczęcia i przeprowadzania postępowania w ... 2023-03-29
32 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 49/2022/2023 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 29.03.2023 r. w sprawie opinii o przedłużeniu zatrudnienia Pani dr Żanecie Tempczyk-Nagórce na stanowisku adiunk... 2023-03-29
30 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 47/2022/2023 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 29.03.2023 r. w sprawie w sprawie opinii o zatrudnieniu Pana dr hab. Witolda Starnawskiego na stanowisku profes... 2023-03-29
29 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 45/2022/2023 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 29.03.2023 r. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Marleny Białeckiej 2023-03-29
28 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 44/2022/2023 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 29.03.2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej i wyznaczenie terminu publicznej obrony rozprawy doktorsk... 2023-03-29
27 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 19/2022/2023 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie zmiany opiekunów prac dyplomowych ora... 2023-03-29
26 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 18/2022/2023 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłużeniu zatru... 2023-03-29
25 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 17/2022/2023 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłużeniu zatru... 2023-03-29
24 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 16/2022/2023 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłużeniu zatru... 2023-03-29
23 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 15/2022/2023 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłużeniu ... 2023-03-29