Monitor WNP

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
42 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 52/2022/2023 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 17.05.2023 r. w sprawie powołania promotora w rozprawie doktorskiej Pani mgr Agnieszki Borowskiej 2023-05-17
41 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 51/2022/2023 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 17.05.2023 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej Pani mgr Ag... 2023-05-17
40 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 50/2022/2023 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 17.05.2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki mgr Annie Wierzbickiej 2023-05-17
39 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 25/2022/2023 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie zmiany tematu pracy dyplomowej na k... 2023-05-10
38 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 24/2022/2023 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 maja2023 r. w sprawie zatwierdzenia opiekunów, tematów oraz... 2023-05-10
37 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 23/2022/2023 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 maja2023 r. w sprawie opinii Rady Wydziału Nauk Pedagogiczn... 2023-05-10
36 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 22/2022/2023 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia propozycji czes... 2023-04-26
35 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 21/2022/2023 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia stawek wynagrodzenia... 2023-04-26
34 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 20/2022/2023 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie zmian... 2023-04-26
31 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 48/2022/2023 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 29.03.2023 r. w sprawie opinii o przedłużeniu zatrudnienia Panu dr. Kamilowi Kurackiemu na stanowisku adiunkta n... 2023-03-31