Monitor WNP

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
54 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 56/2022/2023 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 28.06.2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr Marleny Bi... 2023-06-28
53 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 55/2022/2023 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 28.06.2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr Marleny Bi... 2023-06-28
52 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 29/2022/2023 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia opiekunów oraz temat... 2023-06-07
51 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 28/2022/2023 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia propozycji stawek... 2023-06-07
50 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 27/2022/2023 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia propozycji czesne... 2023-06-07
49 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 26/2022/2023 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu st... 2023-06-07
48 2023 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 4/2023 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wyb... 2023-05-30
47 2023 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej KOMUNIKAT NR 1/2023 PRZEWODNICZĄCEJ WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 2023-05-30
44 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 54/2022/2023 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 17.05.2023 r. w sprawie rekomendacji kandydatów w wyborze do Rady Doskonałości Naukowej 2023-05-17
43 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 53/2022/2023 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 17.05.2023 r. w sprawie powołania promotora pomocniczego w rozprawie doktorskiej Pani mgr Agnieszki Borowskiej 2023-05-17