Monitor WNP

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
66 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 64/2022/2023 Rady Dyscypliny Pedagogika z dnia 27.09.2023 r. w sprawie odbycia stażu naukowego s. dr hab., prof. Ignatianum Anny Walulik 2023-09-27
63 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 31/2022/2023 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie zmiany opiekuna pracy dyplomowej ora... 2023-07-05
62 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 30/2022/2023 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przyjmow... 2023-07-05
61 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 63/2022/2023 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 28.06.2023 r. w sprawie zatwierdzenia Indywidualnego Planu Badawczego doktorantki Szkoły Doktorskiej Pani Barbar... 2023-06-28
60 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 62/2022/2023 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 28.06.2023 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty S... 2023-06-28
59 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 61/2022/2023 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 28.06.2023 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Marzeny Sałygi 2023-06-28
58 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 60/2022/2023 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 28.06.2023 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Mróz 2023-06-28
57 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 59/2022/2023 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 28.06.2023 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Łukasza Burliga 2023-06-28
56 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 58/2022/2023 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 28.06.2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anny Kropiewnickiej-Mielko 2023-06-28
55 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 57/2022/2023 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 28.06.2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr Marleny Bi... 2023-06-28