Monitor WNP

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
84 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 11/2023/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 06.12.2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej i wyznaczenie terminu publicznej obrony rozprawy ... 2023-12-06
83 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 2/2023/2024 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia opiekuna pracy dypl... 2023-11-08
82 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 1/2023/2024 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 listopada 2023 roku sprawie zmiany stawek wynagrodzenia za p... 2023-11-08
81 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 10/2023/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 08.11.2023 r. w sprawie zatwierdzenia Indywidualnego Planu Badawczego doktoranta Szkoły Doktorskiej Pan... 2023-11-08
80 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 9/2023/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 08.11.2023 r. w sprawie zatwierdzenia Indywidualnego Planu Badawczego doktorantki Szkoły Doktorskiej Pan... 2023-11-08
79 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 8/2023/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 08.11.2023 r. w sprawie przedłużenia terminu złożenia prac doktor... 2023-11-08
78 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 7/2023/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 08.11.2023 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego Pani mg... 2023-11-08
77 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 6/2023/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 08.11.2023 r. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Rudowskiej 2023-11-08
76 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 5/2023/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 08.11.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępow... 2023-11-08
75 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 4/2023/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 08.11.2023 r. w sprawie powołania komisji w postępowaniu habilitacy... 2023-11-08