Monitor WNP

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
43 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 40/2019/2020 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie propozycji wysokości czesnego na studi... 2020-05-20
42 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 39/2019/2020 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie propozycji stawek wynagrodzenia za prz... 2020-05-20
41 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 38/2019/2020 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie propozycji wysokości czesnego na studi... 2020-05-20
40 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 37/2019/2020 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie propozycji stawek wynagrodzenia za prz... 2020-05-20
39 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 36/2019/2020 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie propozycji wysokości czesnego na studi... 2020-05-20
38 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 35/2019/2020 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie propozycji stawek wynagrodzenia za prz... 2020-05-20
37 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 34/2018/2019 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie propozycji wysokości czesnego na studi... 2020-05-20
36 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 33/2019/2020 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie propozycji stawek wynagrodzenia za prz... 2020-05-20
35 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 32/2019/2020 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie propozycji wysokości czesnego na Studi... 2020-05-20
34 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 31/2019/2020 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia promotorów prac dyplom... 2020-05-17