Monitor WNP

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
78 2020 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwala Nr 20/2020 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie stwierdzenia wyboru... 2020-07-13
89 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej UCHWAŁA Nr 40/2019/2020 Rady Dyscypliny Instytutu Pedagogiki w dyscyplinie pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Katedr w Instytucie Peda... 2020-06-24
88 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej UCHWAŁA Nr 39/2019/2020 Rady Dyscypliny Instytutu Pedagogiki w dyscyplinie pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Dyscypliny Naukowej... 2020-06-24
87 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej UCHWAŁA Nr 38/2019/2020 Rady Dyscypliny Instytutu Pedagogiki w dyscyplinie pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Instytutu Pedagogiki na... 2020-06-24
86 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej UCHWAŁA Nr 37/2019/2020 Rady Dyscypliny Instytutu Pedagogiki w dyscyplinie pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania przez Radę Instytutu Ped... 2020-06-24
85 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej UCHWAŁA Nr 36/2019/2020 Rady Dyscypliny Instytutu Pedagogiki w dyscyplinie pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 24.06. 2020 r. w sprawie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o nadanie... 2020-06-24
81 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 35/2019/2020 Rady Dyscypliny Instytutu Pedagogiki w dyscyplinie pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 24.06.2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społeczny... 2020-06-24
77 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 62/2019/2020 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian tematów prac dypl... 2020-06-24
76 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 61/2019/2020 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Dziekana Wydzi... 2020-06-24
75 2020 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwala Nr 19/2020 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie stwierdzenia wyboru... 2020-06-24