Monitor WNP

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
86 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 97/2017/2018 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26.09.2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do prze... 2018-09-26
85 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 96/2017/2018 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26.09.2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do prze... 2018-09-26
84 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 95/2017/2018 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26.09.2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do prze... 2018-09-26
83 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 94/2017/2018 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26.09.2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do prze... 2018-09-26
82 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 93/2017/2018 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26.09.2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do prze... 2018-09-26
81 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 92/2017/2018 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26.09.2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do prze... 2018-09-26
80 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 91/2017/2018 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26.09.2018 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Centralnej Ko... 2018-09-26
79 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 90/2017/2018 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26.09.2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Dziekana z działa... 2018-09-26
78 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 89/2017/2018 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27.06.2018 roku w sprawie zatwierdzenia promotorów oraz tematów pr... 2018-06-27
77 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 88/2017/2018 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27.06.2018 roku w sprawie zatwierdzenia zmian promotorów oraz zmia... 2018-06-27