Dokumenty wg tagu: studia

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
100 2023 Decyzja Dziekana Decyzja nr 11/2022-2023 Dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Pełnomocników Dziekana ds. realizacji programu Erasmus+ 2023-06-26
62 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 4/04/2023 z dnia 30.03.2023. w sprawie stawek i opłat za studia na kierunku psychologia niestacjonarna 2023-03-30
61 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 3/04/2023 z dnia 30.03.2023. w sprawie zmian programu kształcenia na kierunku ochrona środowiska 2023-03-30
5 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie zaopiniowania tematów prac magisterskich 2023-01-12
153 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie zaopiniowania tematów prac magisterskich 2022-12-01
71 2022 Decyzja Dziekana DECYZJA z dnia 19.01.2022 POWOŁUJĄCA KOMISJI REKRUTACYJNEJ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ - SMS NA ROK 2022/2023 2022-01-19
153 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie zaopiniowania tematów prac magisterskich 2021-12-02
70 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WFCH 3/4/2021 z dnia 08.04.2021. w sprawie zatwierdzenie stawek i wysokości czesnego na studiach niestacjonarnych na kierunku psychologia (rok 2021/22) 2021-04-24
20 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia z 4 lutego 2021 r. w efektów kształcenia programu studiów na kierunku filozofia 1 i 2 stopnia. 2021-02-08
18 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała RWFCh 4/02/2021 z dnia 05.02.2021 w sprawie zatwierdzenia tez do egzaminów dyplomowych na kierunku psychologia – (studia niestacjonarne). 2021-02-05