Dokumenty wg tagu: rekrutacja

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
76 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 3/05/2021 z dnia 06.05.2021. w sprawie zmian w uchwale rekrutacyjnej na rok 2021/22 i 2022/23 2021-05-07
89 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WFCh 3/12/2020 z dnia 04.12.2020. w sprawie przyjęcia na studia I stopnia na pierwszy rok na kierunku Filozofia laureatów konkursu historycznego: „Epoka Prymasa Wyszyńskiego”. 2020-12-04
26 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała RWCH 1/09/2020 z dnia 16.09.2020. w sprawie wyrażenia sprzeciwu Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej wobec braku zgody na rekrutację dodatkową na kierunek filozofia II stopnia. 2020-09-17
18 2020 Decyzja Dziekana Decyzja Dziekana WFCh w sprawie POWOŁANIA WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA WFCH 2020-03-09
23 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała RWFCh 04/01/2020 - Limity przyjęć na studia na rok akademicki 2020-2021 2020-03-05
3 2019 Decyzja Dziekana Decyzja dziekana WFCh w sprawie ustalenia TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O POTWIERDZENIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH POZA SYSTEMEM STUDIÓW W RAMACH EDUKACJI POZAFORMALNEJ I NIEFORMALNEJ 2019-05-10
2 2019 Decyzja Dziekana Decyzja dziekana WFCh w sprawie powołania WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DS. POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 2019-05-10
5 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 2/5/2019 w sprawie potwierdzania na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej efektów uczenia się poza uczelnią 2019-05-09
1 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 4/4/2019 dotycząca zasad przyjmowania kandydatów z przeniesienia na kierunki studiów, prowadzone na WFCH w roku akademickim 2019/2020 2019-04-04
4 2018 Decyzja Dziekana Decyzja dziekana WFCh w sprawie powołania WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DS. POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 2018-04-10