Dokumenty wg tagu: zmiana nazwy

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
406 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 97/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 października 2022 r. w sprawie zmiany nazwy kierunku studiów Filologia na Filologia klasy... 2022-10-11
33 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 12/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przekształcenia Ośrodka Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji ... 2020-01-31
49 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 7/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmiany nazw katedr na Wydziale Nauk Pedagogicznych 2016-02-11
42 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 31/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o zmianie nazw katedr na Wydziale Nauk Pedagogicznych 2016-01-28
2 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 2/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany nazwy katedry na Wydziale Nauk Humanistycznych 2015-01-15
254 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 165/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o zmianie nazwy katedry na Wydziale Nauk Humanistycznych 2014-12-18
87 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 89/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany nazwy zakładu na Wydziale Prawa Kanonicznego 2014-12-04
241 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 152/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie opinii o zmianie nazwy zakładu na Wydziale Prawa Kanonicznego 2014-11-20
164 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 41/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany nazwy specjalności na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW 2012-04-26
96 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 24/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmiany nazwy czasopisma naukowego Wydziału Nauk Pedagogicznych „Roczni... 2011-02-24