Dokumenty wg tagu: zespół zadaniowy

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
194 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 139/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. weryfikacji i modyfikacji Księgi ... 2020-03-11
193 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 138/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 marca 2020 r. zmieniająca Decyzję Nr 28/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńsk... 2020-03-10
398 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 87/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania Zarządzenia dot... 2019-10-10
326 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 61/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania Polityki Rachunko... 2019-09-27
286 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 29/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Zadan... 2019-08-08
228 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 33/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 lipca 2019 r. zmieniająca Decyzję Nr 28/2019 Rektora UKSW z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ... 2019-07-05
154 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 25/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania nowego Regulaminu Pracy... 2019-05-22
234 2018 Decyzja Rektora Decyzja Nr 14/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji projektu „Uniwersytet 2.0. In... 2018-08-24
198 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 13/2018 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniająca Decyzję Nr 19/2017 Prorektora ds. s... 2018-07-12
339 2017 Decyzja Rektora Decyzja Nr 17/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie powołania zespołów ds. wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca o... 2017-12-13