Dokumenty wg tagu: zespół zadaniowy

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
475 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 236/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. wdrożenia Pracowniczych Planów Kapi... 2020-07-29
251 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 14/2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 marca 2020r. W sprawie utworzenia Zespołu Zadaniowe... 2020-03-31
250 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 13/2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 marca 2020r. W sprawie utworzenia Zespołu Zadaniow... 2020-03-31
194 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 139/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. weryfikacji i modyfikacji Księgi ... 2020-03-11
193 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 138/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 marca 2020 r. zmieniająca Decyzję Nr 28/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńsk... 2020-03-10
398 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 87/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania Zarządzenia dot... 2019-10-10
326 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 61/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania Polityki Rachunko... 2019-09-27
286 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 29/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Zadan... 2019-08-08
228 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 33/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 lipca 2019 r. zmieniająca Decyzję Nr 28/2019 Rektora UKSW z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ... 2019-07-05
154 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 25/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania nowego Regulaminu Pracy... 2019-05-22