Dokumenty wg tagu: zespół zadaniowy

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
234 2018 Decyzja Rektora Decyzja Nr 14/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji projektu „Uniwersytet 2.0. In... 2018-08-24
198 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 13/2018 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniająca Decyzję Nr 19/2017 Prorektora ds. s... 2018-07-12
339 2017 Decyzja Rektora Decyzja Nr 17/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie powołania zespołów ds. wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca o... 2017-12-13
337 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 20/2017 Prorektora ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca Decyzję Nr 19/2017 Prorektora d... 2017-11-30
325 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 19/2017 Prorektora ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realiz... 2017-11-21
324 2017 Decyzja Prorektora DecyzjaNr 18/2017 Prorektora ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realiza... 2017-11-21
323 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 17/2017 Prorektora ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realiz... 2017-11-21
273 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 46/2017 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca Decyzję Nr 15/2017 Pror... 2017-09-29
371 2016 Decyzja Rektora Decyzja Nr 24/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 października 2016 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. przygotowania dokumentacji n... 2016-10-14
191 2016 Decyzja Rektora Decyzja Nr 11/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Zadaniowego ds. realizacji projektu pn.: „Deinsty... 2016-06-10