Dokumenty wg tagu: zespół zadaniowy

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
324 2017 Decyzja Prorektora DecyzjaNr 18/2017 Prorektora ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realiza... 2017-11-21
323 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 17/2017 Prorektora ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realiz... 2017-11-21
273 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 46/2017 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca Decyzję Nr 15/2017 Pror... 2017-09-29
371 2016 Decyzja Rektora Decyzja Nr 24/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 października 2016 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. przygotowania dokumentacji n... 2016-10-14
191 2016 Decyzja Rektora Decyzja Nr 11/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Zadaniowego ds. realizacji projektu pn.: „Deinsty... 2016-06-10
260 2014 Decyzja Rektora Decyzja Nr 10/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2014 r. zmieniająca Decyzję Nr 9/2014 Rektora UKSW z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie ... 2014-08-19
261 2014 Decyzja Rektora Decyzja Nr 9/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Zadaniowego ds. realizacji projektu pn. „Poprawa jak... 2014-07-25
263 2014 Decyzja Rektora Decyzja Nr 7/2014 Rektora UKSW z dnia 14 maja 2014r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania nowego Regulaminu Pracy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2014-05-14
292 2013 Decyzja Rektora Decyzja nr 23/2013 Rektora UKSW z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniająca decyzję nr 11/12 Rektora UKSW z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego ds. realizacji projek... 2013-06-12
103 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 22/12 Rektora UKSW z dnia 26 września 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn.: „Matematyk – pracownik wszechstronny” 2012-09-26