Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 13/2023 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 października 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw realizacji projektu pn. „UKSW Goes Global – inicjatywa na rzecz umiędzynarodowienia działalności naukowej”

pozycja 393
rodzaj Decyzja Prorektora
data publikacji 2023-10-16
rok 2023
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi zespół zadaniowy projekt
załączniki