Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 6/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. kontroli trwałości projektu pn. „Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych - nowe standardy kształcenia i opieki”, POWR.02.08.00-IP.03-00-002/16.

pozycja 225
rodzaj Decyzja Prorektora
data publikacji 2022-06-17
rok 2022
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi powołanie zespół zadaniowy projekt
załączniki