Dokumenty wg tagu: wymiana

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
157 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 68/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersyte... 2016-04-21
156 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 67/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy trójstronnej o współpracy pomiędzy... 2016-04-21
236 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 41/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytete... 2015-04-23
246 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 31/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 76/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wyra... 2015-02-26
304 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 181/2012 Senatu UKSW z dnia 22 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę nr 8/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udział Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy... 2012-11-22
94 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 13/2009 Senatu UKSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z Uniwersytetem L'Ecole Pratique w Paryżu 2009-02-26
86 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 8/2007 Senatu UKSW z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udział Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w programie Erasmus w latach 2007-2013 2007-02-22