Dokumenty wg tagu: wydział studiów nad rodziną

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
94 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 16/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie opinii o utworzeniu Instytutu Nauk o Rodzinie na Wydziale Studiów nad R... 2023-03-27
16 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 3/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie utworzenia „Specjalistycznego kursu dla osób posługujących chory... 2022-01-21
289 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 64/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzania Regulaminu-Statutu Studiów nad Rodziną 2021-06-28
294 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 56/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzania Regulaminu-Statutu Studiów nad Rodziną 2020-04-30
624 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 196/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Nauki o rodzinie na Wydziale Studiów ... 2020-12-19
465 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 127/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie powołania Prodziekana Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu... 2019-11-19
227 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 62/2018 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie podziału dotacji na działaln... 2018-07-31
218 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 53/2018 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie podziału dotacji na utrzyman... 2018-07-30
310 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 120/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Ochrona danych osobowych w sek... 2017-10-24
299 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 110/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr 14/2017 Senatu UKSW z dnia 23 lutego 2017 r. w spr... 2017-10-24