Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 62/2018 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie podziału dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Studiów nad Rodziną w 2018 r.

pozycja 227
rodzaj Decyzja Prorektora
data publikacji 2018-07-31
rok 2018
kategoria Organizacja
podkategoria Finanse
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi rekrutacja studia doktoranckie utrzymanie potencjału prace rozwojowe wydział studiów nad rodziną
załączniki