Dokumenty wg tagu: wydział nauk historycznych

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
182 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 127/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej w Inst... 2020-03-09
181 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 126/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Archeologii Pradziejów i Średniowiecza E... 2020-03-09
180 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 125/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym, Arc... 2020-03-09
179 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 124/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Historii XIX i XX wieku w Instytucie His... 2020-03-09
177 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 123/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Historii Nowożytnej w Instytucie Histori... 2020-03-09
559 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 183/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Wicedyrektora Instytutu Historii sztuki na Wydziale Nauk ... 2019-12-16
558 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 182/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Wicedyrektora Instytutu Archeologii na Wydziale Nauk Hist... 2019-12-16
519 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 146/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Zarządzanie dziedzictwem kulturowym... 2019-12-02
518 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 145/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Ochrona dóbr kultury i środowiska n... 2019-12-02
517 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 144/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Historia na Wydziale Nauk Historycz... 2019-12-02