Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 75/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w programie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku historia prowadzonym na Wydziale Nauk Historycznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2020/2021

pozycja 375
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2020-05-28
rok 2020
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi kierunek pierwszego stopnia program wydział nauk historycznych
załączniki