Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 34/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

pozycja 146
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2021-04-22
rok 2021
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi studia drugiego stopnia utworzenie wydział nauk historycznych
załączniki