Dokumenty wg tagu: wydział filozofii chrześcijańskiej

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
174 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 47/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Katedry Filozofii Kultury w Instytucie... 2006-12-21
26 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 26/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w strukturze Instytutów Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 2005-06-10
93 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 6/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie zmian w strukturze Instytutów Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 2005-01-20
109 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 34/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Psychologia Transportu na Wydzial... 2004-11-25
31 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 32/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 września 2004 r. w sprawie utworzenia biblioteki specjalistycznej w Instytucie Ekologii ... 2004-09-24
98 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 44/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Zagrożeń Cywilizacyjnych i Kulturowych 2002-12-19
33 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 34/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2002 r. w sprawie struktury Instytutu Ekologii i Bioetyki 2002-10-01
85 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 31/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie struktury Instytutu Ekologii i Bioetyki 2002-09-26
28 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 29/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 września 2002 r. w sprawie utworzenia Instytutu Ekologii i Bioetyki 2002-09-02
84 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 58/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia Instytutu Ekologii i Bioetyki 2001-12-06