Dokumenty wg tagu: wybory

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
193 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 27/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniająca Decyzję Nr 26/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńs... 2019-06-14
192 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 26/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wyborów mężów zaufania oraz sp... 2019-06-13
331 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 131/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru ks. prof. UKSW dr hab. Janusza Nowińskiego do Uniwersyteckiej... 2018-12-27
126 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 50/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyboru prof. dra hab. Mariana Sułka do Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 2018-05-29
49 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 5/2017 Prorektora Ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie unieważnienia wyborów uzupełniających ... 2017-02-16
417 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 220/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wyboru prof. UKSW dr hab. Wandy Kłopockiej do Uniwersyteckiej ... 2016-10-26
349 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 170/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wyboru mgr Agnieszki Wilczek do Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 2016-09-30
280 2016 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 89/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zasad przechodzenia kandydatów do następ... 2016-09-20
279 2016 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 88/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego pracowników... 2016-09-20
278 2016 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 87/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zasad przechodzenia kandydatów do następ... 2016-09-20