Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 55/2022 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie stwierdzenia wyboru jednego członka senatu UKSW w wyborach uzupełniających, spośród nauczycieli akademickich niebędących profesorami lub profesorami uczelni, zgodnie z § 26 ust. 1 pkt 4 Statutu UKSW i spełnienie przez niego wymagań, o których mowa w § 21 ust. 4-5 i w § 26 ust. 1 pkt 2 Statutu UKSW oraz w § 2 ust. 3 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do Statutu UKSW

pozycja 3
rodzaj Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
data publikacji 2022-01-12
rok 2022
kategoria Organizacja
podkategoria Uniwersytecka Komisja Wyborcza
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi wybory wybór członek senatu
załączniki