Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 56/2022 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia wątpliwości wyborczych dotyczących członkostwa w radzie dyscypliny naukowej awansujących nauczycieli akademickich, zgodnie z § 34 ust. 8 i 9 Statutu UKSW oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających do rad dyscyplin naukowych UKSW, zgodnie z § 42 ust. 2 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do Statutu UKSW

pozycja 4
rodzaj Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
data publikacji 2022-01-12
rok 2022
kategoria Organizacja
podkategoria Uniwersytecka Komisja Wyborcza
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi wybory rozstrzygnięcie wątpliwości rada dyscypliny naukowej
załączniki