Dokumenty wg tagu: wybory

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
275 2016 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 84/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego pracowników... 2016-09-20
168 2016 Zarządzenie Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Zarządzenie Przewodniczącego UKW UKSW z dnia 13 maja 2016 r., w sprawie publikacji listy kandydatów na prodziekanów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2016-05-13
162 2016 Zarządzenie Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Zarzadzenie Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 maja 2016 r., w sprawie publikacji listy kandydatów na dzie... 2016-05-05
160 2016 Zarządzenie Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Zarządzenie Przewodniczącego UKW z dnia 28 kwietnia 2016 r., w sprawie publikacji listy kandydatów na dziekanów UKSW 2016-04-29
129 2016 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 49/2016 UKW UKSW z dnia 14 kwietnia 2016 r., w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru prorektora UKSW, na kadencję od 2016 do 2020 r. 2016-04-15
45 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 3/2016 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie powołania Ogólnouczelnianej Komisji ... 2016-02-03
27 2016 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 1/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie składu Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 2016-01-29
26 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 15/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru Dariusza Chusteckiego do Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 2016-01-28
25 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 14/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru mgr Marii Brzuzek do Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 2016-01-28
24 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 13/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru mgr Agnieszki Wilczek do Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 2016-01-28