Dokumenty wg tagu: uzyskanie stopnia naukowego

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
394 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 90/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 września 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr 201/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńs... 2021-09-28
393 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 89/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 września 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr 200/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńs... 2021-09-28
893 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 304/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 listopada 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 200/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wysz... 2020-11-19
19 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 9/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ewidencjonowania, pobierania i rozliczania druków ścisłego zarac... 2020-01-27
412 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 201/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora w Uniwersytecie Kardynał... 2019-10-25
411 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 200/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie sposobu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego ... 2019-10-25
46 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 12/2009 Rektora UKSW z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów lub uzyskaniem stopnia n... 2009-04-07
59 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 22/2007 Rektora UKSW z dnia 11 czerwca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów lub uzyskaniem stopnia n... 2007-06-11
75 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 5/2007 Rektora UKSW z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie ewidencjonowania, pobierania i rozliczania druków ścisłego zarachowania związanych z tokiem studiów lub uzyskaniem stop... 2007-03-01
74 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 6/2007 Rektora UKSW z dnia 1 marca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów lub uzyskaniem stopnia nauko... 2007-03-01