Szczegóły dokumentu

Obwieszczenie Nr 19/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 201/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 518
rodzaj Obwieszczenie Rektora
data publikacji 2022-12-01
rok 2022
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi tekst jednolity przewód doktorski uzyskanie stopnia naukowego c. mechanizmy kontroli 10. dokumentowanie systemu kontroli zarządczej
załączniki