Dokumenty wg tagu: umowa o współpracy

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
288 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 175/2013 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytete... 2013-12-19
247 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 143/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Rzec... 2013-09-26
44 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 61/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2013 r. w sprawie trybu zawierania umów o współpracy Uniwersytetu Kardynała Stefa... 2015-12-28
219 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 115/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu zatytułowanego „Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluc... 2013-06-27
156 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 52/2013 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Rzecz... 2013-04-25
116 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 12/2013 Senatu UKSW z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Rzecz... 2013-01-24
115 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 11/2013 Senatu UKSW z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Rzecz... 2013-01-24
173 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 50/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z Pope Paul VI Institute ... 2012-05-24
148 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 25 /2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu zatytułowanego „Coaching – nowa... 2012-03-22
195 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 125/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytete... 2011-12-15