Dokumenty wg tagu: tok studiów

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
41 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 41/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2014r. zmieniające Zarządzenie Nr 33/2012 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2014-06-06
54 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 33/2012 Rektora UKSW z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów lub uzyskiwaniem stopnia naukowego 2012-05-30
46 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 12/2009 Rektora UKSW z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów lub uzyskaniem stopnia n... 2009-04-07
59 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 22/2007 Rektora UKSW z dnia 11 czerwca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów lub uzyskaniem stopnia n... 2007-06-11
75 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 5/2007 Rektora UKSW z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie ewidencjonowania, pobierania i rozliczania druków ścisłego zarachowania związanych z tokiem studiów lub uzyskaniem stop... 2007-03-01
74 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 6/2007 Rektora UKSW z dnia 1 marca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów lub uzyskaniem stopnia nauko... 2007-03-01
38 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 39/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 września 2005 r. w sprawie pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z tokiem stu... 2005-09-19
31 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie NR 32/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 lipca 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pobierania opłat za wydanie druków związa... 2005-07-13
15 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 16/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie opłat za egzaminy wstępne i wydanie dokumentów związanych z tokiem ... 2002-05-24