Dokumenty wg tagu: tok studiów

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
49 2024 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 2/2024 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogólnych zasad rekruta... 2024-02-26
398 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 96/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 50/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefan... 2022-09-30
91 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 3/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniająca Decyzję Nr 2/2021 Prorek... 2022-03-03
36 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 1/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie rekrutacji studentów i dokt... 2022-02-10
41 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 41/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2014r. zmieniające Zarządzenie Nr 33/2012 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2014-06-06
54 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 33/2012 Rektora UKSW z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów lub uzyskiwaniem stopnia naukowego 2012-05-30
46 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 12/2009 Rektora UKSW z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów lub uzyskaniem stopnia n... 2009-04-07
59 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 22/2007 Rektora UKSW z dnia 11 czerwca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów lub uzyskaniem stopnia n... 2007-06-11
75 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 5/2007 Rektora UKSW z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie ewidencjonowania, pobierania i rozliczania druków ścisłego zarachowania związanych z tokiem studiów lub uzyskaniem stop... 2007-03-01
74 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 6/2007 Rektora UKSW z dnia 1 marca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów lub uzyskaniem stopnia nauko... 2007-03-01