Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 85/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca Uchwałę nr 204/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych i innych form kształcenia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 249
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2022-06-23
rok 2022
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi regulamin studia podyplomowe inne formy kształcenia c. mechanizmy kontroli 10. dokumentowanie systemu kontroli zarządczej
załączniki