Dokumenty wg tagu: rekrutacyjna

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
453 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 14/2023 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ogólnych zasad rekrutacji... 2023-11-07
377 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 12/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie rekrutacji studentów i d... 2022-09-30
36 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 1/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie rekrutacji studentów i dokt... 2022-02-10
10 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 2/2021 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie rekrutacji studentów i d... 2021-01-14
83 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 7/2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji nauczycieli... 2020-02-14
307 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 6/2019 Prorektora ds. Ogólnych i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 września 2019 r. o nieuruchamianiu w roku akademickim 2019/2020 pierw... 2019-09-16
302 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 33/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 września 2019 r. w sprawie drugiej rekrutacji uzupeł... 2019-09-12
157 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 101/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynał... 2019-05-30
230 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 47/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla Doktorantów na rok a... 2015-04-23
114 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 10/2013 Senatu UKSW z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2013/2014 2013-01-24