Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 6/2019 Prorektora ds. Ogólnych i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 września 2019 r. o nieuruchamianiu w roku akademickim 2019/2020 pierwszego roku studiów I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna specjalność komunikacja medialno – religijna w formie studiów stacjonarnych na Wydziale Teologicznym UKSW

pozycja 307
rodzaj Decyzja Prorektora
data publikacji 2019-09-12
rok 2019
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi kierunki studiów rekrutacyjna wydział teologiczny
załączniki