Dokumenty wg tagu: regulamin organizacyjny

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
243 2020 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 1/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie sprostowania błędu w Zarządzeniu Nr 24/2020 z dnia 12 marca 2020 ... 2020-03-31
236 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 24/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 65/2019 Rektora UKSW z dnia 30 grudnia 2019 r. w ... 2020-03-13
217 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 27/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 237/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie... 2020-03-11
85 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 16/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 lutego 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 65/2019 Rektora UKSW z dnia 30 grudnia 2019 r. w... 2020-02-14
74 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 10/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 237/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńs... 2020-02-05
614 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 65/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Kardynała S... 2019-12-31
576 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 237/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu Kardynała Stefana W... 2019-12-23
63 2018 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 12/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 marca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 68/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2018-03-12
274 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 68/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Kardyna... 2017-10-03
273 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenia Nr 54/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Administracji Ogólnoucz... 2016-09-09