Dokumenty wg tagu: regulamin organizacyjny

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
63 2018 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 12/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 marca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 68/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2018-03-12
274 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 68/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Kardyna... 2017-10-03
273 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenia Nr 54/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Administracji Ogólnoucz... 2016-09-09
165 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 64/2010 Senatu UKSW z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie opinii o projekcie zmian Regulaminu Organizacyjnego Studium Języków Obcych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w... 2010-06-24
61 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 11/2010 Rektora UKSW z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2010-02-04
104 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 3/2010 Senatu UKSW z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2010-01-28
143 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 62/2009 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2009-06-25
142 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 61/2009 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Studium Języków Obcych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2009-06-25
125 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 58/2008 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrum Myśli Benedykta XVI w Instytucie Teologicznym UKSW w Radomiu 2008-06-26
71 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 4/2008 Senatu UKSW z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Dialogu Międzykulturowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2008-01-24