Szczegóły dokumentu

Obwieszczenie Nr 2/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie sprostowania błędu w Uchwale Nr 34/2020 Senatu UKSW z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniającej Uchwałę Nr 237/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 282
rodzaj Obwieszczenie Rektora
data publikacji 2020-04-23
rok 2020
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi regulamin organizacyjny zmieniająca uchwała
załączniki