Dokumenty wg tagu: realizacja projektu

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
195 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 11/2017 Prorektora ds. Ogólnych i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do spraw r... 2017-06-30
189 2017 Decyzja Rektora Decyzja Nr 11/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego ds. realizacji projektu pn.: „Lep... 2017-06-22
176 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 9/2017 Prorektora ds. Ogólnych i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji projek... 2017-06-06
133 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 30/2017 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zasad realizacji wyjazdów na... 2017-05-12
75 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 7/2017 Prorektora ds. Ogólnych i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23.03.2017 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji projektu ... 2017-03-24
74 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 6/2017 Prorektora ds. Ogólnych i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 marca 2017 w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji projektu ... 2017-03-23
68 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 15/2017 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Zadaniowe... 2017-03-09
28 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 5/2017 Prorektora ds. Ogólnych i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji proj... 2017-01-31
26 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 4/2017 Prorektora ds. Ogólnych i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji proj... 2017-01-27
24 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 3/2017 Prorektora ds. Ogólnych i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26.01.2017 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji projektu „... 2017-01-26