Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 13/2018 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniająca Decyzję Nr 19/2017 Prorektora ds. studenckich i kształcenia UKSW z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji projektu „Praktyki z sukcesem” nr POWR.03.01.00-00-S118/17

pozycja 198
rodzaj Decyzja Prorektora
data publikacji 2018-07-11
rok 2018
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi zespół zespół zadaniowy realizacja projektu
załączniki