Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 2/2018 Prorektora ds. Ogólnych i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca Decyzję Nr 5/2017 Prorektora ds. Ogólnych i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji projektu „Absolwent z kompetencjami” nr POWR.03.01.00-00-K422/16

pozycja 143
rodzaj Decyzja Prorektora
data publikacji 2018-05-30
rok 2018
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi zespół powołanie realizacja projektu
załączniki