Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 13/2017 Prorektora ds. Ogólnych i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji projektu „Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki” nr WND-POWR.02.08.00-00-0018/17

pozycja 235
rodzaj Decyzja Prorektora
data publikacji 2017-07-12
rok 2017
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi zespół powołanie projekt realizacja projektu
załączniki