Dokumenty wg tagu: radom

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
43 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 62/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 38/2013 Rektora UKSW z dnia 6 czerwca 2013r. w... 2013-09-18
67 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 38/2013 Rektora UKSW z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie likwidacji Instytutu Teologicznego w Radomiu na Wydziale Teologicznym 2013-06-06
155 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 51/2013 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji Instytutu Teologicznego w Radomiu na Wydziale Teologicznym 2013-04-25
44 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 14/2009 Rektora UKSW z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia Katedry Katechetyki w Instytucie Teologicznym w Radomiu na Wydziale Teologicznym 2009-04-14
23 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 28/2008 Rektora UKSW z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia Centrum Myśli Benedykta XVI w Instytucie Teologicznym w Radomiu 2008-07-18
126 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 59/2008 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia podyplomowych studiów z teologii w Instytucie Teologicznym w Radomiu 2008-06-26
125 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 58/2008 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrum Myśli Benedykta XVI w Instytucie Teologicznym UKSW w Radomiu 2008-06-26
87 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 20/2008 Senatu UKSW z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie opinii o utworzeniu Centrum Myśli Benedykta XVI w Instytucie Teologicznym w Radomiu 2008-03-20
132 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 45/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie podjęcia starań o utworzenie w UKSW nowego kierunku studiów „wychowan... 2005-06-23
46 2004 Decyzja Rektora Decyzja Nr 4/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad funkcjonowania Instytutu Teologicznego w Radomiu 2004-04-01