Dokumenty wg tagu: program

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
387 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 193/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia programu Studiów podyplomowych Otwarty Dialog i rozwój si... 2019-10-03
386 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 192/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 124/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 r. w spraw... 2019-10-03
385 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 191/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku pedagogika przeds... 2019-10-03
383 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 189/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 159/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 r. w spra... 2019-10-03
382 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 188/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 84/2019 Senatu UKSW z dnia 23 maja 2019 w sprawie prz... 2019-10-03
381 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 187/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 162/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 r. w spra... 2019-10-03
380 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 186/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 161/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 r. w spra... 2019-10-03
379 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 185/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 131/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 r. w spra... 2019-10-03
378 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 184/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 148/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 r. w spra... 2019-10-03
377 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 183/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 147/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 r. w spra... 2019-10-03