Dokumenty wg tagu: program

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
52 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 18/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Programu „Karta Absolwenta UKSW” 2021-02-18
32 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 7/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia programu wraz z efektami uczenia się dla studiów podyplomow... 2021-01-29
995 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 440/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania międzynarodowej wymiany akademick... 2020-12-30
981 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 341/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 177/2019 Senatu UKSW w sprawie przyporządkowania kieru... 2020-12-21
980 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 340/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 176/2019 Senatu UKSW w sprawie przyporządkowania kieru... 2020-12-21
746 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 283/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 września 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 149/2019 Senatu UKSW w sprawie przyporządkowania kier... 2020-10-01
555 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 118/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w programie studiów pierwszego stopnia o profilu ... 2020-09-11
554 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 117/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w programie jednolitych studiów magisterskich o p... 2020-09-11
439 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 108/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie Karty Programu Erasmus+ ECHE 2021-2027 dla Uniwersytetu Kardynała St... 2020-07-08
437 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 106/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w programie studiów drugiego stopnia o profilu og... 2020-07-08