Dokumenty wg tagu: pracownik

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
83 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 85/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych w roku 2015 2014-12-03
78 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 80/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 listopada 2014 r. zmieniające Zarządzenie 70/2014 Rektora UKSW z dnia 31 października 2014... 2014-11-18
70 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 70/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 października 2014r. w sprawie wprowadzenia Systemu Ocen Okresowych Pracowników Uniwersytet... 2014-10-31
174 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 85/2014 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr 7/2013 Senatu UKSW z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad awansu pracowników naukowo-dydaktyc... 2014-06-26
11 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 94/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wyznaczenia dni 23, 24 i 27 grudnia 2013 r. dniami wolnymi od p... 2013-11-28
88 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 17/2013 Rektora UKSW z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia dni 2 i 31 maja 2013 r. dniami wolnymi od pracy 2013-04-10
89 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 16/2013 Rektora UKSW z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia dnia 29 marca 2013r. dniem wolnym od pracy 2013-03-18
111 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 7/2013 Senatu UKSW z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad awansu pracowników naukowo-dydaktycznych 2013-01-24
11 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 77/2012 Rektora UKSW z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczenia dni 24 i 31 grudnia 2012 r. dniami wolnymi od pracy 2012-11-22
39 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora UKSW z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2011 r. dniem wolnym od pracy 2011-04-13