Dokumenty wg tagu: powołanie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
487 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 241/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Kardynała Stef... 2020-08-28
475 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 236/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. wdrożenia Pracowniczych Planów Kapi... 2020-07-29
459 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 224/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 lipca 2020 r. zmieniająca Decyzję Nr 120/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńs... 2020-07-20
429 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 220/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kard... 2020-07-02
322 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 16/2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie powołanie komisji konkursowe... 2020-05-26
261 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 5/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 marca 2020 r. zmieniająca decyzję nr 17/2019 Prorektora ds. St... 2020-04-01
253 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 164/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Kanonicznego Prawa Karnego, Administracy... 2020-03-31
194 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 139/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. weryfikacji i modyfikacji Księgi ... 2020-03-11
193 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 138/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 marca 2020 r. zmieniająca Decyzję Nr 28/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńsk... 2020-03-10
147 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 98/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Mariologii w Zakładzie Teologii Systema... 2020-02-19