Dokumenty wg tagu: powołanie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
50 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 4/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacj... 2022-02-22
41 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego ds. realizacji projektu pn.: „Wiem,... 2022-02-10
39 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 5/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie powołania zespołu roboczego ds. przeniesienia kierunku ochrona środow... 2022-02-10
24 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 1/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu wspierającego ds.... 2022-01-27
548 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 66/2021 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołanie komisji konkurso... 2021-12-21
528 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 152/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Interdyscyplinarnej do przeprowadzenia oceny okres... 2021-12-08
525 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 151/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego i Zespołu Zarządzającego Projek... 2021-12-07
514 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 148/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Jednostki Ogólnouczelnianej do przeprowadzenia oce... 2021-12-02
529 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 27/2021 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjne... 2021-11-30
511 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 26/2021 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds... 2021-11-26