Dokumenty wg tagu: powołanie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
857 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 22/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialne... 2020-11-02
856 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 21/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 października 2020 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji ... 2020-11-02
735 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 277/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie opinii o powołaniu ks. dr. hab. Zbigniewa Babickiego, prof. ucz. na... 2020-09-28
734 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 276/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie opinii o powołaniu mgra Artura Koniora na kierownika Studium Wychow... 2020-09-28
533 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 259/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Komunikacji i Promocji 2020-09-03
532 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 258/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Rozwoju 2020-09-03
531 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 257/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Legislacyjno – Prawnych 2020-09-03
491 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 244/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Prorektora ds. finansowych Uniwersytetu Kardynała Stefana... 2020-09-01
490 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 243/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwers... 2020-09-01
489 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 242/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Prorektora ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu Kar... 2020-09-01