Dokumenty wg tagu: powołanie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
318 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 15/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 sierpnia 2022 r. zmieniająca Decyzję Nr 1/2022 Prorektora ds.... 2022-08-16
316 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 85/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu powoływania i pracy egzaminatorów ora... 2022-08-10
304 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 69/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Warszawie z dnia 21 lipca 2022r. w sprawie powołania odwoławczej komisji konkursowej do rozpatrzenia odwołań od d... 2022-07-21
274 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 62/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego Projektem „Multidyscyplinarne Centrum... 2022-07-04
272 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 8/2022 Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjn... 2022-07-04
271 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 7/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniająca decyzję nr 41/2020 Pror... 2022-06-30
230 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 13/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na... 2022-06-27
225 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 6/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Zada... 2022-06-17
224 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 58/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ka... 2022-06-14
223 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 57/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. przyznania nagród dla pracownikó... 2022-06-09