Dokumenty wg tagu: powołanie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
376 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 105/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 września 2021 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji projektu „Monoprofilowe Cent... 2021-09-20
375 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 14/2021 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 września 2021 r. w sprawie powołania Ogólnouczelnianej Komisj... 2021-09-20
367 2021 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 10/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 września 2021 r. w sprawie sprostowania błędu w Decyzji Nr 99/2021 Rektora UKSW z dnia 30... 2021-09-08
354 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 13/2021 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do oceny i wybor... 2021-08-06
347 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 12/2021 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komitetu sterującego „P... 2021-08-06
326 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 86/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Plebiscytu Ekologicznego UKSW „Wspó... 2021-07-16
325 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 85/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 lipca 2021 r. powołania Zespołu ds. Zarządzania Danymi Badawczymi w Uniwersytecie Kardynała... 2021-07-13
270 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 11/2021 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 r. zmieniająca Decyzję Nr 2/2020 Prorektora ds. ... 2021-06-17
261 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 74/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w Szkole Doktorskiej ... 2021-06-09
206 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 73/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania Bazą Wiedzy Uniwersytetu Kardynała... 2021-05-11