Dokumenty wg tagu: powołanie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
924 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 41/2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie powołania Rady Archiwu... 2020-11-30
919 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 408/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniająca Decyzję Nr 236 /2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wys... 2020-11-27
917 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 406/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego w ramach projektu „Deinstytucjonal... 2020-11-27
878 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 301/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie powołania ks. bp. dr. Witolda Mroziewskiego na członka Rady Ucz... 2020-11-05
879 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 302/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie powołania prof. dr. hab. n. med. Henryka Skarżyńskiego na czło... 2020-11-05
877 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 300/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie powołania dr. Piotra Jednaszewskiego na członka Rady Uczelni U... 2020-11-05
876 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 299/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie powołania Tomasza Mankiewicza uczelni na członka Rady Uczelni ... 2020-11-05
875 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 298/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie powołania ks. dr. hab. Waldemara Cisło, prof. uczelni na człon... 2020-11-05
874 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 297/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie powołania dr. hab. Jana Cieciucha, prof. uczelni na członka Ra... 2020-11-05
858 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 23/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 października 2020 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji ... 2020-11-02