Dokumenty wg tagu: powołanie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
376 2022 Decyzja Prorektora Decyzja 29/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wpisania na listę Egzaminatorów Kwali... 2022-09-29
358 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 84/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2022 r. zmieniająca Decyzję Nr 13/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy... 2022-09-28
356 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 83/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji Interdyscyplinarnej dla dziedziny nauk medyczny... 2022-09-28
351 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 10/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 września 2022 r. w sprawie powołanie komisji konkurs... 2022-09-23
347 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 9/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 września 2022 r. w sprawie powołanie komisji konkurso... 2022-09-19
327 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 22/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie wpisania na listę Egzaminatorów Kw... 2022-08-18
326 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 21/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie wpisania na listę Egzaminatorów Kw... 2022-08-18
325 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 20/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie wpisania na listę Egzaminatorów Kw... 2022-08-18
324 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 19/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie wpisania na listę Egzaminatorów Kw... 2022-08-18
323 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 18/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie wpisania na listę Egzaminatorów Kw... 2022-08-18