Dokumenty wg tagu: powołanie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
451 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 126/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2021 r. zmieniająca Decyzję Nr 12/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana W... 2021-10-20
443 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 49/2021 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 października 2021 r. zmieniająca Decyzję Nr 3/2020... 2021-10-13
442 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 48/2021 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 października 2021 r. w sprawie powołanie komisji kon... 2021-10-13
412 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 108/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie utworzenia Zespołu Zadaniowego ds. realizacji projektu „FROM CURE... 2021-09-29
392 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 88/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 września 2021 r. w sprawie opinii o powołaniu Julii Brendel do Uczelnianej Komisji ds. Jakośc... 2021-09-28
378 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 107/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 września 2021 r. zmieniająca Decyzję Nr 401/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy... 2021-09-20
377 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 106/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 września 2021 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji projektu „Monoprofilowe Cent... 2021-09-20
376 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 105/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 września 2021 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji projektu „Monoprofilowe Cent... 2021-09-20
375 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 14/2021 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 września 2021 r. w sprawie powołania Ogólnouczelnianej Komisj... 2021-09-20
367 2021 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 10/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 września 2021 r. w sprawie sprostowania błędu w Decyzji Nr 99/2021 Rektora UKSW z dnia 30... 2021-09-08