Dokumenty wg tagu: powołanie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
178 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 53/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu badawczego „International Econ... 2022-05-17
174 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 10/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 maja 2022 r. zmieniająca decyzję nr 12/2021 Prorektora ds. St... 2022-05-13
143 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 8/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na... 2022-04-25
130 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 48/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie powołania Międzynarodowej Rady Naukowej Centrum Gospodarki Światowej UKSW 2022-03-30
105 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 7/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie powołania stałego zespołu roboczego d... 2022-03-15
93 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 6/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie powołania Ogólnouczelnianej Komisji Wy... 2022-03-03
66 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 14/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego ds. realizacji projektu pn.: „Wiem... 2022-02-28
59 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 10/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie powołania dr. inż. Krzysztofa Dziedzica na członka Rady Uczelni Uniwe... 2022-02-24
55 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 13/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia systemu Alma wraz z wyszukiwarką Pr... 2022-02-24
50 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 4/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacj... 2022-02-22